Ranking - Elite Four
Gowther
28713 pontos
Korzus
26325 pontos
Crucio
25073 pontos
ash91
23506 pontos

×