Ranking - Elite Four
Gowther
26624 pontos
Korzus
25849 pontos
Crucio
25121 pontos
Henrique
19954 pontos

×