Ranking - Elite Four
Korzus
25620 pontos
Gowther
24523 pontos
Crucio
24226 pontos
DLDJ
18719 pontos

×