Ranking - Elite Four
Korzus
25319 pontos
Crucio
23695 pontos
Gowther
23288 pontos
DLDJ
18322 pontos

×