Ranking - Elite Four
Korzus
23175 pontos
Titãs.
21877 pontos
Geovane
12408 pontos
Ginko
9117 pontos

×