Ranking - Elite Four
Korzus
24363 pontos
Crucio
22841 pontos
Ginko
15083 pontos
DLDJ
13090 pontos

×