Ranking - Elite Four
Korzus
25326 pontos
Crucio
23705 pontos
Gowther
23298 pontos
DLDJ
18322 pontos

×