Ranking - Elite Four
Korzus
24891 pontos
Crucio
23541 pontos
Gowther
20722 pontos
DLDJ
16802 pontos

×