Ranking - Elite Four
Korzus
23212 pontos
Titãs.
21885 pontos
Geovane
12497 pontos
Ginko
9280 pontos

×