Ranking - Elite Four
Korzus
24320 pontos
Crucio
22549 pontos
Ginko
14113 pontos
Geovane
12711 pontos

×