Ranking - Elite Four
Korzus
25578 pontos
Gowther
24388 pontos
Crucio
24103 pontos
DLDJ
18712 pontos

×