Ranking - Elite Four
Korzus
24359 pontos
Crucio
22796 pontos
Ginko
14875 pontos
DLDJ
12902 pontos

×