Ranking - Elite Four
Gowther
26417 pontos
Korzus
25893 pontos
Crucio
25143 pontos
Henrique
19416 pontos

×