Ranking - Elite Four
Korzus
24801 pontos
Crucio
23419 pontos
Gowther
18393 pontos
DLDJ
15569 pontos

×