Ranking - Elite Four
Korzus
24457 pontos
Crucio
23027 pontos
Gowther
16177 pontos
DLDJ
14156 pontos

×