Ranking - Elite Four
Korzus
23901 pontos
Crucio
22362 pontos
Ginko
12824 pontos
Geovane
12707 pontos

×