Ranking - Elite Four
Korzus
24900 pontos
Crucio
23623 pontos
Gowther
22700 pontos
DLDJ
18026 pontos

×