Ranking - Elite Four
Korzus
24216 pontos
Crucio
22503 pontos
Ginko
13582 pontos
Geovane
12711 pontos

×