Ranking - Elite Four
Korzus
24486 pontos
Crucio
23216 pontos
Gowther
17133 pontos
DLDJ
14978 pontos

×