Ranking - Elite Four
Korzus
24366 pontos
Crucio
22868 pontos
Gowther
15509 pontos
DLDJ
13504 pontos

×