Ranking - Elite Four
Gowther
28590 pontos
Korzus
26308 pontos
Crucio
25079 pontos
ash91
23401 pontos

×